Böcker

Ny bokserie med pedagogiska berättelser

När Otto skulle ... Vol 1

Skönlitteratur för personer inom autismspektrum

Här börjar bekantskapen med Otto. Han är en nyfiken 9-årig pojke som har stor fantasi. Livet är som en skola. I den här boken får Otto lära sig att det finns olika tider under en dag då man gör olika saker. Otto får också veta att man inte får ta andras saker bara för att de verkar vara spännande eller roliga. Otto vill också busa med sin kompis William och det är på vippen att det blir riktigt tokigt.

Berättelse 1: ”När Otto skulle lära sig de olika tiderna”
Pedagogisk tanke: Exekutiv funktion. Tydliggöra de göromål som finns under en dag. Lågaffektivt bemötande.

Berättelse 2: ”När Otto skulle träffa rektorn”
Pedagogisk tanke: Mentalisering och exekutiv funktion. Pedagogiskt bemötande och alternativt kompletterande kommunikation som tränar till ökad förståelse för andras rättigheter och tillhörigheter.

Berättelse 3: ”När Otto skulle till kungliga Operan”
Pedagogisk tanke: Förslag på hur man kan hantera tvång och hur den kan te sig.

Bokserie med pedagogiska berättelser

När Otto skulle ... Vol 2

Skönlitteratur för personer inom autismspektrum

Här fortsätter bekantskapen med Otto. Han är en nyfiken pojke som har stor fantasi. Livet lär honom många saker. I den här boken får Otto bland annat se hur det kan bli när saker försvinner, att drömmar kan påverka ditt humör och vad det betyder att man är ”ute och cyklar”.

Berättelse 1: ”När Otto skulle lösa mysterier”
Pedagogisk tanke: Förståelse för en diagnos. Perceptionsstörning samt visa behovet av ordning, att det kan ha stor betydelse att var sak har sin plats.

Berättelse 2: ”När Otto drömde om att vara superhjälte”
Pedagogisk tanke: Förståelse för en diagnos. Illustrera hur sömn/drömmar kan påverka humöret.

Berättelse 3: ”När Otto var ute och cyklade”
Pedagogisk tanke: Exekutiv funktion – informationshantering. Förståelse för en diagnos. Visa att idiomatiska uttryck kan vara svåra att förstå.

Bokserie med pedagogiska berättelser

När Otto skulle ... Vol 3

Skönlitteratur för personer inom autismspektrum

Otto är tillbaka igen. Han är en nyfiken pojke som vill lära sig nya saker. I den här boken får Otto bland annat upptäcka att alla kan bli en hjälte på sitt eget sätt, att man kan få hälsningar från förr i tiden och att en ”skatt” kan vara något som man inte kan köpa för pengar.

Berättelse 1: ”När Otto skulle bli hjälte”
Pedagogisk tanke: Mentalisering. Att kunna se andras behov.

Berättelse 2: ”När Otto hittade flaskpost”
Pedagogisk tanke: Exekutiv funktion – förmågan att kunna planera och utvärdera sina handlingar.

Berättelse 3: ”När Otto skulle till Gåsatorpet”
Pedagogisk tanke: Mentalisering och exekutiv funktion – informationshantering. Förmågan att planera och utvärdera sina handlingar. Behovet av stöd och alternativt kompletterande kommunikation.

Bokserie med pedagogiska berättelser

När Otto skulle ... Vol 4

Skönlitteratur för personer inom autismspektrum

Under utgivning …